Login  |  Register

żłobek Kliny

Zaopatrujemy naszym malutkim podopiecznym szczęśliwy i powszechny rozwój poprzez różnorodne imprezy plastyczne, muzyczne i motoryczne. Dzieciom przedszkolnym i szkolnym proponujemy bogatą ofertę zleceń muzycznych jak również podatnych. żłobek Kliny zaopatrujemy troskę w ciepłej pokojowej aurze pod okiem wykwalifikowanej kadry. Uczestniczymy przyrodzony wzrost dziecka, zaopatrujemy zleceni