Login  |  Register

พิมพ์กดแซนวิช

ชนิดพิมพ์กดแซนวิชพร้อมกับกลยุทธ์การทำแม่พิมพ์วุ้นแฟนซีเพื่อพิมพ์วุ้นอันที่ 1 การนำยางซิลิโคนไปเกี่ยวกับทำแม่พิมพ์ จะมีอยู่ 2 วิถีทางหลักๆ